Image: 
Life Fitness Corporate Exercise Equipment
Body: 

Företagshälsa

En stillasittande livsstil kan påverka alltifrån den anställdas energi och punktlighet till effektivitet på jobbet och deras allmänna hälsa. Tillsammans med Life Fitness kan du skapa en kontorsmiljö där de anställda är glada, friska, närvarande och produktiva. 

Image: 
Corporate Fitness Journey of Elevation and Insignia Series
Body: 

"Avkastningen på investeringen kan vara så hög som USD 6 i insparade sjukvårdsutgifter för varje USD 1 som investeras."

– HARVARD BUSINESS REVIEW

Body: 

11 %

högre intäkter per anställd

Body: 

1,8

färre dagar i frånvaro per anställd

Body: 

28 %

färre dagar i frånvaro per anställd

Image: 
Women Outdoor Stretching
Body: 

VISSTE DU ATT?

STUDIER VISAR ATT

Företag med effektiva friskvårdsprogram har 11 % högre intäkter per anställd, 1,8 färre frånvarodagar och en 28 % ökning av avkastning till aktieägarna.

SLUTRESULTATET

En aktiv företagskultur som bryr sig om de anställdas hälsa. En affärsplan som resulterar i att inkomsterna ökar och att sjukvårdkostnader minskar.

Ett effektivt friskvårdsprogram kräver att företagskulturen förändras, och Life Fitness kan vara en drivkraft i det arbetet.

Image: 
Life Fitness Corporate Cardio Strength Equipment
Body: 

SÅ HÄR LEVERERAR VI

UTRYMMET SPELAR INGEN ROLL

Vi skapar den perfekta layouten för företag av olika storlekar. Vi hittar lösningar för att omvandla utrymmen på så lite som 47 m² till träningsområden som de anställda vill använda.

LIFE FITNESS-UPPLEVELSEN

Life Fitness är experter på att skräddarsy lösningar för specifika miljöer. Vårt användarvänliga förhållningssätt till anläggningens utformning, layout och atmosfär skapar en dynamisk och minnesvärd miljö.

Image: 
Corporate Fitness Market Lifestyle Revolution
Body: 

EN FITNESSUTVECKLING

VAR BÖRJAR VI?

Ett friskvårdsprogram stärker företaget, men det kräver också planering. Rätt kombination av utrustning, utrymme, budget och design behövs för att skapa den bästa lösningen för de anställda.

Kontorsmiljöer förändras inte över en natt. Studier visar att företag måste anstränga sig för att förändra företagskulturen när utrustningen väl är på plats. 

Life Fitness vet vilka steg ditt företag behöver ta för att prioritera hälsa och välbefinnande. Det kan bland annat innebära incitamentsprogram, träningspass som leds av de anställda och skräddarsydda träningsplaner.

Rekommenderade produkter

Image: 
Life Fitness Elevation Series
Image: 
Life Fitness Insignia Series
Image: 
Life Fitness Synrgy 360 Performance
CLOSE

FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?