Body: 

COACH BY COLOR

Body: 

Coach By Color har fem färgkodade träningszoner:

vit, blå, grön, gul och röd.

Image: 
ICG Very Light Training
Body: 
MYCKET LÄTT
Image: 
ICG Light Training
Body: 
LÄTT
Image: 
ICG Moderate Training
Body: 
MEDELTUNGT
Image: 
ICG Very Hard Training
Body: 
MYCKET TUNGT
Image: 
ICG Maximum Training
Body: 
MAXIMALT
Image: 
ICG Coach by Color
Body: 

Dessa zoner kan kopplas till WattRate (effekt) och tröskeleffekt (FTP), eller puls och procentandel av maxpuls (HRM). Tröskeleffekt är den högsta effektutvecklingen en utövare kan hålla under en längre period. När en utövare är medveten om sin tröskeleffekt tilldelas han/hon, som med maxpulsen, de fem färgkodade zonerna så att de coachas rätt och kan nå bästa möjliga personliga resultat. Såväl WattRate® TFT-datorn på vissa ICG-träningscyklar som LED-skärmen längst fram visar färgzonerna tydligt.

Body: 

VARFÖR COACH BY COLOR?

Body: 

Coach By Color® införlivar en enkel och intuitiv typ av kommunikation i gruppcyklingen som förbättrar cyklisternas upplevelse och får dem att nå sina träningsmål på kortare tid. Coach By Color®-programmet kombinerar träning i rätt zon med motiverande färger för att coacha en deltagare under träningen.

Image: 
ICG Colorful Connection
CLOSE

FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?